nước ngoài ở Đức hoặc cho người Đức ở nước ngoài
mawista Tarif-Finder
mawista generic
Ai là chúng tôi

CÁC SẢN PHẨM CỦA MAWISTA NHẰM MỤC TIÊU CHO

Bảo hiểm ốm đau ở nước ngoài Bảo hiểm ốm đau khi hành trình Bảo hiểm hoãn hành trình Bảo hiểm cho người nước ngoài Bảo hiểm hành trình Bảo hiểm hành trình cho người nước ngoài Bảo hiểm ốm đau khi hành trình ở nước ngoài Bảo hiểm Au Pair Bảo hiểm ốm đau cho sinh viên Bảo hiểm cho học sinh học tiếng Bảo hiểm ở nước ngoài Ốm đau khi hành trình Các bảo hiểm ở nước ngoài

CẦN PHẢI LƯU Ý CÁI GÌ ĐỐI VỚI MỘT BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI

Một bảo hiểm ở nước ngoài (bảo hiểm ốm đau ở nước ngoài) cần phải được ký trước lúc khởi hành. Với sản phẩm của chúng tôi mawista Student có thể ký kết sau khi khởi hành hay sau khi nhập cảnh vào nước Đức. Đối với bảo hiểm ốm đau cho người nước ngoài thì việc ký kết một bảo hiểm nước ngoài trước khi khởi hành hầu như bắt buộc. Đối với việc hành trình nghỉ phép thì nên ký kết một hợp đồng bảo hiểm nước ngoài tạm trú ngắn hạn. Thời gian hành trình quá 42 ngày nên ký 1 hợp đồng ốm đau ở nước ngoài dài hạn. Tất cả các bảo hiểm của chúng tôi có thể ký kết online. Việc ký kết online được trình bày đơn giản. Lưu ý: Với bảo hiểm ốm đau ở nước ngoài thường loại trừ các trường hợp tiền bệnh. Bảo hiểm ở nước ngoài hướng tới: Bảo hiểm ốm đau ở nước ngoài cho sinh viên, cho học sinh học tiếng, cho người đi du lịch, cho Aupair, cho hãng, cho những người làm việc ở nước ngoài, cho các thực tập sinh, cho những người tham gia Working-Holiday, v.v. …

MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP

Được xây dựng trên cơ sở tiềm năng và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bảo hiểm ốm đau ở nước ngoài chúng tôi muốn đạt tới:  

ÁNH XẠ SẢN PHẨM

Ngay từ năm 1997 hai công ty đỡ đầu đã phát triển ra một sản phẩm đặc biệt phù hợp phục vụ nhu cầu cho học sinh nước ngoài học tiếng, sinh viên, thực tập sinh và các nhà khoa học thỉnh giảng. Trên 300.000 người trong nhóm khách hàng này đã quyết định dùng các sản phẩm của chúng tôi. Như vậy chúng tôi đã trở thành một trong những nhà môi giới bảo hiểm có ý nghĩa trong lĩnh vực bảo hiểm ốm đau khi hành trình. Các loại hình đơn giá quen biết và ưa chuộng trong các trường đai học, trường dạy tiếng và trong các học viện khoa học Student Comfort® vá Student Classic® được thực hiện với tên MAWISTA® Student. Ngoài ra chúng tôi còn phát triển các trọng điểm khác và mở rộng tầm ánh xạ sản phẩm chúng tôi. Chúng tôi vui mừng khi có thể tiếp thị các sản phẩm sau: Như vậy chúng tôi là đối tượng liên hệ cho ngài để nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu bảo hiểm của ngài ở nước ngoài đưa ra phương án giải quyết bảo hiểm đa dạng từ một nguồn.

THẾ GIỚI QUAN DOANH NGHIỆP