đauBảo hiểm ốm đau ở nước ngoài cho sinh viên, học sinh học tiếng, thực tập sinh và nhà khoa học thỉnh giảng ở nước Đức
mawista Tarif-Finder
MAWISTA Student mawista student
Bảo hiểm ốm đau cho những người nghiên cức ở nước ngoài, các nhà khoa học thỉnh giảng, học sinh học tiếng và thực tập sinh ở Đức.
từ 33,10
mỗi tháng
cho ứng dụng
AI CÓ THỂ ĐƯỢC BÀO HIỂM

Lý tưởng cho người nước ngoài

 • Sinh viên
 • Học sinh học tiếng trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi
 • Thực tập thực tế
 • nhà khoa học
 • Thực tập sinh
 • Cũng như các thành viên gia đình cùng đi theo
 • Những người đi tìm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học theo Đk.§ 16 mục 5 luật cư trú, thời hạn đến lên đến 18 tháng, theo mức giá Student Comfort

Một số Nhận xét từ Facebook + Google

TÔI NHẤT THIẾT PHẢI BIẾT ĐIỀU GÌ?
 • Tuổi chấp nhận cao nhất: 55 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm tối đa: 48 tháng
 • Thời hạn hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
 • Gia hạn thêm trước khi hết hạn: bằng điện thoại, Fax, Email hay bưu điện
 • Cách thức trả tiền: Hàng tháng
 • Cắt hợp đồng: hàng ngày đến kỳ cuối tháng qua Fax, Email hay gửi bằng thư qua bưu điện
 • Không phải tự đóng (ngoài mức bảo hiểm MAWISTA Gepäck)
 • tất cả các hoạt động thể thao bao gồm trong bảo hiểm y tế
 • Nếu tổ quốc ở ngoài nước Đức thì có hiệu lực ở nước Đức, các nước EU cũng như Thuy Sĩ, Liechtenstein, Na uy và Island.
Nhà bảo hiểm

AWP P&C S.A.
Niederlassung für Deutschland
Bahnhofstr. 16
85609 Aschheim (bei München)

CỔ PHẦN PHẢI NẠP BAO NHIÊU? -PHỤ NƯ/NAM GIỚI BẰNG NHAU!-
Thời hạn bảo hiểmStudent
Classic®
Student
Classic® plus
Student
Comfort®
Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12
cở phần hàng tháng đến 40 tuổi
33,10 €37,20 €58,90 €
Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 48
cở phần hàng tháng đến 40 tuổi
56,70 €60,80 €63,70 €
CỔ PHẦN PHẢI NẠP CHO NGƯỜI TỪ 41 ĐẾN 55 TUỔI
Thời hạn bảo hiểmStudent
Classic®
Student
Classic® plus>
Student
Comfort®
Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12
cở phần hàng tháng
69,90 €74,90 €119,90 
Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 48
cở phần hàng tháng
114 €119 €124 €
TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ ĐƯỢC BẢO HIỂM?
Điều trị tạm trú và nha khoaStudent
Classic®
Student
Classic® plus
Student
Comfort®
100% Điều trị bác sĩ
100% Thuốc và băng gạc
100% Phương tiện giúp đỡ do ảnh hưởng tai nạn (trừ thị giác)ối đa 250 €ối đa 250 €ối đa 1.000 €
Ảnh hưởng do tai nạn (v. đ. kính) cứ mỗi năm bảo hiểm (thời gian chờ 3 tháng)cho đến 100 €
100% Phương pháp làm lành bệnh (v. đ. thư dãn) cứ mỗi năm bảo hiểm (tối đa là 8 làn)
100% điều trị giảm đau răng và chữa hàm giả và trám tạm thời, cứ mỗi năm bảo hiểmối đa 500 €ối đa 500 €ối đa 1.000 €
Răng giả cứ mỗi năm bảo hiểm (60% nhưng tối đa là 1.000 €
của tổng chi phí)
100% Điều trị tại bệnh viện không có sự lựa chọn công năng (v. đ. sự điều trị của bác sĩ trửng)
100% Chi phí chuyên chở đến nhà thương phù hợp và gàn nhát
100% Chi phí an táng và vận chuyển về (tối đa 25.000 €)
100% Chuyên chở trở về nước
100% Mang thai, sinh đẻ và hậu sinh đẻ
(thời gian chờ 8 tháng)
100% Viếng thăm của gầm gủi nhất khi lưu trú tại nhà thương
Bảo hiểm tai nạn / Bảo hiểm nghỉa vụ bồi thương
THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG HỢP CÔNG NĂNG BẢO HIỂM TRONG BẢO HIỂM ỐM ĐAU
NHỮNG HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CHI TRẢ TRONG BẢO HIỂM ỐM ĐAU

Chi trả của các loại mức bảo hiểm cho các trường hợp điều trị bệnh cấp tính giới hạn ở bệnh mới phát.

Ở sự điều trị nội trú trong nhà thương, trước khi bắt đầu các biện pháp trị liệu ngoại trú quy mô hay chuẩn đoán trị liệu nội trú cũng như trước khi nạp các chứng từ chấp nhận thanh toán phải liên lạc ngay với Assistance:

Trung tâm điện thoại trực khẩn cấp 24 giờ:
Đt: +49 (0) 89 6 2424-496
Telefax: +49 (0)89 6 2424-246

Cùng với hồ sơ bảo hiểm ngài nhận được các chứng chỉ điều trị để đệ trình bác sĩ khi đến khám. Ngài phải nạp chứng chỉ điều trị này trước lúc bắt đầu điều trị.

Trong trường hợp điều trị ngọai trú (trước tiên ngài phải khám tại bác sĩ đa khoa (Hausarzt), (không bắt đầu ngay tại bác sĩ chuyên khoa), bác sĩ này sẽ lập cho ngài hóa đơn thanh toán.

Phải làm gì khi bị đau răng?
Với chứng chỉ này ngài trước khi bắt đầu điều trị ngài thông báo cho bác sĩ nha khoa biết về sự đảm nhiệmbảo hiểm hạn chế và mức độ chi trả tối đa.
Ở các trường hợp đau răng cấp tính theo nguyên tắc ngài sẽ được điều trị trước. Chỉ được bảo hiểm chống đau và săn sóc cho răng.
Những sự tái tạo răng quy mô ngay cả khi cần thiết và ý nghĩa y tế không được bảo hiểm!

Về các loại thuốc mà bác sĩ kê đơn có khả năng hoàn lại, ngài sẽ nhận tại hiệu thuốc đơn thuốc có đóng dấu. Trong đơn thuốc này có thể hiện giá các loại thuốc. Ngài hãy nạp các hóa đơn và đơn thuốc bằng bản gốc, và cho biết số tài khoản nhà băng của ngài ở Đức

 • AWP P&C S.A.
  Niederlassung für Deutschland
  Schadenabteilung MAWISTA
  Bahnhofstraße 16
  D – 85609 Aschheim bei München
  Telefon: +49.89.6 24 24-0
  Telefax: +49.89.6 24 24-222


Quan trọng:
Trên hóa đơn phải có tên người được điều trị, ký hiệu căn bệnh, thời điểm điều trị và các khoản thù lao y tế riêng với các khoản chi phí tương ứng. Đơn thuốcd phải có số liệu về các loại thuốc đã kê, giá và con dấu của hiệu thuốc.,

Thời gian duyệt đơn keó dài 2 tuần.


Notificate claims online under report the damage
ĐỆ ĐƠN ĐỆ ĐƠN ĐỆ ĐƠN

TÔI CÓ THỂ GỬI ĐƠN CHO NGÀI QUA FAX ĐƯỢC KHÔNG? NẾU ĐƯỢC SAU ĐÓ TÔI CÒN PHẢI GỬI BẢN GÓC CHO NGÀI KHÔNG?

Chỉ cần ngài fax đơn cho chúng tôi là được, đơn gốc ngài không cần gửi cho chúng tôi.

TÔI CÓ THỂ NHẬN Ở NGÀI MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM ỐM ĐAU ĐỂ LÀM CHỨNG MINH BẢO HIỂM ỐM ĐAU CỦA TÔI TRƯỚC PHÒNG NGOẠI KIỀU HOẶC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC?

Nều đơn của ngài đến với chúng tôi thời gian tiếp đó chúng tôi sẽ lập cho ngài chứng chỉ bảo hiểm và gửi cho ngài qua bưu điện. Theo kinh nghiệm, đây là chứng chỉ bảo hiểm được các nhà chức trách ngoại kiều, các trường tổng hợp, các trường đại học công nhận. Theo nguyên tắc chỉ cần 1 bản copy là được.

THỜI GIAN DUYỆT ĐƠN CỦA TÔI KÉO DÀI BAO LÂU VÀ BAO LÂU THÌ TÔI NHẬN ĐƯỢC CHỨNG CHỈ BẢO HIỂM?

Theo nguyên tắc, đơn của ngài sẽ duyệt nội trong 1 ngày. Nếu đơn của ngài được điền đầy đủ, các số liệu đưa ra dễ đọc và địa chỉ bưu điện gửi tới đúng thì chứng chỉ bảo hiểm của ngài chúng tôi sẽ lập trong 1 ngày và đưa ra bưu điện gửi, nội trong ít ngày là ngài nhận được. Nếu sau 1 tuần ngài chưa nhận được tin tức gì về phía chúng tôi, xin ngài hãy gọi điện cho chúng tôi.
Nếu ngài cần giấy chứng nhận bảo hiểm để nạp cho nhà chức trách (trường đại học, phòng ngoại kiều, …) ngài hãy ghi cú trong đơn là ngài cần nó trong ngày hôm sau. Trong trường hợp nây chúng tôi sẽ fax cho ngài giấy chứng nhận bảo hiểm ngay trong ngày làm việc đó hay chuyển cho ngài theo địa chỉ e-mail ngài đã cho chúng tôi.

TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC NGÀI BẢO HIỂM KHÔNG, NẾU TÔI ĐÃ TỪNG TRÚ Ở ĐỨC TỪ ÍT LÂU NAY?

Nếu ngài đã ở lâu tại nước Đức, ngài cũng có thể để cho chúng tôi bảo hiểm.

TÔI HIỆN TẠI CÒN ĐƯỢC BẢO HIỂM Ở HÃNG KHÁC, NHƯNG TÔI MUỐN THAY ĐỔI HÃNG. TÔI CÓ THỂ ĐỂ CHO NGÀI BẢO HIỂM ĐƯỢC KHÔNG?

Nếu ngài cho tới bây giờ được bảo hiểm tại một hãng khác, ngài cũng có thể đệ đơn bảo hiểm ở chúng tôi. Trong trường hợp này ngài, trong đơn của ngài cho biết bảo hiểm từ trước tới nay của ngài và đã được bảo hiểm ở đó bao lâu.

TÔI PHẢI GHI TRONG ĐƠN “THỜI HỌN BẢO HIỂM” LÀ BAO NHIÊU THÁNG, NẾU TÔI CHƯA BIẾT CHÍNH XÁC TÔI SẼ ĐƯỢC LƯU TRÚ Ở NƯỚC ĐỨC BAO LÂU?

“Về thời hạn bảo hiểm” xin ngài cho biết số lượng tháng mà ngài dự tính lưu trú tá Đức. Nếu có gì thay đổi xin ngài cho chúng tôi biết bằng thư, fax, e-mail hay điện thoại và gia hạn hợp đồng tiếp hay cắt hợp đồng thì bằng văn bản vào cuối tháng.

GIA ĐÌNH TÔI SẼ ĐOÀN TỤ SANG ĐỨC THEO TÔI, NGÀI CÓ THỂ GIỚI THIỆU CHO TÔI MỘT “BẢO HIỂM GIA ĐÌNH” ĐƯỢC KHÔNG?

Ở một hãng bảo hiểm tư nhân không có bảo hiểm gia đình. Mỗi thành viên gia đình phải ký một bản hợp đồng riêng. Đối với lưu trú ngắn hạn chúng tôi có một sản phảm mang tên mawista Visum.
TRẢ TIỀN CỔ PHẦN

HÌNH THỨC THANH TOÁN:

Cổ phần phải nạp là cổ phần hàng tháng, được trả hàng tháng. Trong đơn của ngài, ngài phải ghi nhà băng liên quan ở Đức và cho phép nhà bảo hiểm được khấu trừ hàng tháng. Xin ngài lưu ý, số tài khoản ngài cho đến thời điểm khấu trừ (vào 01 của tháng) phải có tiển đủ để khấu trừ.

TÔI CÓ THỂ ĐÓNG CỔ PHẦN BẢO HIỂM RA SAO, NẾU TÔI BÂY GIỜ CHƯA CÓ SỐ TÀI KHOẢN Ở ĐỨC?

Nếu hiện tại ngài chưa có số tài khoản tại nhà băng Đức, thì ngài chọn trong đơn mình hình thức thành toán “chuyển tiền hàng tháng qua giáy chuyển tiền”. Ngài sẽ nhận được từ chúng tôi cùng với hồ sơ bảo hiểm có mẫu đơn chuyển tiền và ngài chỉ cần điền số tiền nạp hàng tháng và số hồ sơ XXXXX (Policen-Nr.) của ngài vào.

Với mẫu đơn chuyển tiền, ngài có thể gửi bằng tiền mặt tại bất cứ nhà băng nào để chuyển cổ phần hàng tháng vào sổ tài khoản của nhà bảo hiểm.

Ngài cần lưu ý rằng, ngài phải chuyển tiền đúng với thời điểm vào ngày 01 của tháng, nếu trả muộn thì sẽ ảnh hưởng đến việc đảm nhận bảo hiểm của ngài.

Các nhà băng theo nguyên tắc sẽ thu lệ phí 1 lần gửi tiền mặt là 5 EUR. Nếu ngài lập được số tài khoản tại nhà băng Đức, thì ngài thông báo cho chúng tôi biết bằng cách ghi vào biểu mẫu gửi kèm theo chứng chỉ “Thong báo thay đổi”
CÁC CÔNG NĂNG VÀ CHI TRẢ CÁC CÔNG NĂNG

Ở CÁC NƯỚC NGOÀI NƯỚC ĐỨC CÓ ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM BẢO HIỂM KHÔNG?

Đảm nhận bảo hiểm không những ở Đức mà còn ở các nước EU khác: Như Bỉ, Đan Mạch, Phần lan, Pháp, Hi lạp, Anh, Ái Nhĩ lan, Ý, Lúc xăm buốc, Hà lan, Áo, Bồ đào nha, Thụy điển và Thây ban nha.

TÔI PHẢI LÀM GÌ KHI TRONG SỰ CỐ ỐM ĐAU VÀ ĐƠN THANH TOÁN CHO BÁC SĨ HOẶC CHO BỆNH VIỆN NHƯ THẾ NẢO? TÔI CÓ NHẬN ĐƯỢC Ở NGÀI CÁC BẢO HIỂM KHÔNG?

Nếu ngài được chuyển đến một bệnh viện thì ngay sau đó phải báo cho nhà bảo hiểm biết. Số điện thoại khẩn cấp ngài tìm thấy trong mỗi chứng chỉ bảo hiểm.
Nhà bảo hiểm sẽ thống nhất với bệnh viện sẽ lập giấy bảo đảm thanh toán kinh phí ngay. Trong trường hợp này, bệnh viện sẻ tính trực tiếp với nhà bảo hiểm. Ưu điểm của ngài trong trường hợp này là ngài không phải trả tiền trước.

Bác sĩ đa khoa hay bác sĩ nha khoa thì khác về nguyên tắc, họ chờ đợi sự thanh toán trực tiếp của ngài. Cho nên ngài phải chờ hóa đơn của bác sĩ và thanh toán và chuyển tới nhà bảo hiểm để nhận tiền thối lại băng biên lai biên nhận bằng bản gốc.
Cùng với biên lai, ngài gửi theo 1 bản sao copy của chứng chỉ bảo hiểm và kèm số tài khoản của ngài.

TRONG MỖI TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ PHẢI TỰ NẠP THÊM TIỀN KHÔNG?

Không!

Chỉ riêng một việc cần chỉ ra rằng trong các trường hợp nhất định, v. đ. phương án điều trị răng, răng giả, phương tiện phụ trợ hoặc chuyên chở về tổ quốc có những giới hạn cao nhất.

CÁC KHOẢN NÀO THÌ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM?

Cần khuyên rằng, phải đọc kỷ phương diện này trong các điều kiện bảo hiểm để tránh những ngạc nhiên khó chịu sau này.

Không được bảo hiểm là v. đ.:

– Các chứng bệnh và hậu quả của tai nạn mà sự điều trị được tiến hành qua hành trình nước ngoài cũng như những sự điều trị theo yêu cầu để chuyến đi được thực hiệm đúng kế hoạch hay các điều trị các chúng bệnh và hậu quả của tai nạn mà đã có trước khi ký kết hợp đồng

– Điều trị do rối loạn tinh thần và tâm thần

– Các loại khám phòng bệnh hay khám kiểm tra hoặc tiêm phòng

– Các hình tức khám để lập chứng chỉ và thẩm định để nhằm được phép lưu trú

– Phá thai và mang thai đã có từ trước khi ký kết hợp đồngnếu không phả chờ 8 tháng (Xem:” thời gian chờ”

-Các điều trị cai nghiện bỏ thói quen
-Các điều trị các bệnh do tạo tổn thương cơ thể có chủ định
-Răng giả, trám (chỉ có ở mức giá Student Classik(R))
*Quyết định là các điều kiện bảo hiểm của nhà bảo hiểm

“THỜI GIAN CHỜ” NGHĨA LÀ GÌ VÀ VỀ CƠ BẢN CÓ MỘT TỜI GIAN CHỜ PHẢI KHÔNG?

Nhưng hầu hết các công năng bảo hiểm các mức giá chúng tôi không nằm dưới thời gian chờ đợi. Ở đây chỉ ngoại lệ là các điều mang thai, sinh đẻ và răng giả. Ở cả hai trường hợp phải có thời gian chờ là 8 tháng kể từ khi bắt đầu hợp đồng.
Nội trong thời gian chờ không có quyền đòi hỏi chi trả các công năng bảo hiểm mà đã thống nhất là phải có thời gian chờ
Ví dụ: Nếu bắt đầu hợp đồng vào 01 tháng 01 thì các chi phí khám và điều trị cũng như sinh đẻ trong 8 tháng đầu tiên không được hoàn tiền, mà chỉ có các chi phí bắt đầu từ 01 tháng 09
BẢO HIỂM ỐM ĐAU Ở NƯỚC NGÒAI NÓI CHUNG

VỚI ĐIỀU KIỆN NÀO THÌ TÔI ĐƯỢC PHÉP ĐƯỢC BẢO HIỂM TƯ NHÂN?

Chúng tôi xin khuyên rằng, những ai đã được bảo hiểm ở hãng bảo hiểm theo lưật pháp bắt buộc thì ở lại đó.
Một số nhóm người lúc còn mới chưa được được bảo ốm đau theo luật, ví dụ:
  • Học sinh học tiếng, chưa được coi là sinh viên
 • Sinh viên ở lứa tuổi trên 30
 • Sinh viên quá học kỳ chuyên ngành thứ 14
 • Thường cũng có thực tập sinh và nhà khoa học thỉnh giảng

TÔI ĐƯỢC NGÀI BẢO HIỂM ỐM ĐAU, TÔI CÓ THỂ QUA NGÀI ĐỆ ĐƠN XIN SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC KHÔNG?

Số chứng minh thư bảo hiểm xã hội ngài chỉ cần khi ngài muốn hành nghề. Khi được nhận vào làm việc lần đầu tiên thì chủ xí nghiệp phải đệ đơn xin chứng chỉ bảo hiểm xã hội cho ngài tại một hãng bảo hiểm có tính pháp lý (AOK,KKH,IKK,TK,..).Số bảo hiểm xã hội nhà bảo hiểm tư nhân không chuẩn y.