nước ngoài ở Đức hoặc cho người Đức ở nước ngoài
mawista Tarif-Finder
mawista generic
Imprint

TUYÊN BỐ VỀ BẢN QUYỀN

Những thông tin đã đưa ra giới thiệu trên internet này là được bảo vệ bản quyền. Việc sử dụng hạn chế dừng lại ở chỗ ứng dụng để nhằm chọn lựa và lấy các mặt hàng và các công năng dịch vụ đã giới thiệu tiếp thị. Chỉ cho phép sao 1 bản các thông tin có trên trang web và chỉ nạp vào 1 máy vi tính nhằm mục đích để sử dụng nội bộ cá nhân, không mang tính kinh doanh. Ngòai ra logos, các biểu đồ, văn bản, âm thanh hay tranh ảnh trên trang web này chỉ được phép sao, nhân bản, thay đổi, phổ biến, lấy xuống, gửi đi, phát ra hay các hình thức sử dụng khác khi đã có sự đồng ý bằng văn bản của chủ trang web này.

Các link,(sự dẫn tiếp) hướng vào sự cung cấp này, không được coi như các thành phần của các trang thông tin là thành phần cơ bản của sự cung cấp đưa ra dẫn tiếp. Công ty trách nhiệm hửu hạn MAWISTA GmbH là một nhánh của công ty trách nhiệm hửu hạn MAWISTA Beteiligungs GmbH có trụ sở tại Wendlingen.

MAWISTA GmbH Chủ hãng : , Michael Schmid, Dr. Wolfgang Bahls 
Albstraße 26 73240 Wendlingen (bei Stuttgart) E-mail: info@mawista.com Điện thọai: ++49 (0)7024 469510 Telefax: ++49 (0)7024 4695120 Tòa án Stuttgart HRB 214513 Trên cơ sở của nghĩa vụ pháp luật, chúng tôi muốn trao đổi thêm cho ngài các thông tin sau: Về MAWISTA süd GmbH đã đưọc đăng ký trong bản danh sách đăng ký, là đại diện bảo hiểm được phép hành nghề, căn cứ theo Đk. § 34 d quy định hành nghề mục 1 với số đăng ký: D-PN92-7CP3D-18 Có thể kiểm tra theo www.vermittlerregister.info hay là IHK (trụ sở công thương) Region Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart Đt: 0711/2005-60530, fax:0711/2005-60530, e-mail: info.versicherung@stuttgart.ihk.de Về MAWISTA GmbH Địa chỉ, số điện thoại cũng như địa chỉ internet chung một vị trí theo Đk. 11a mục 1, quy định hành nghề: Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DHIK) e. V., Breite Str. 29, 10178 Berlin, Đt.: 0180/5005850* (hiện tại 14 Cent cho điện thoại cố định ở Đức, đối với mobil thì giá có khác), www.vermittlerregister.org. Doanh nghiệp chúng tôi không tham dự trực tiếp hay gián tiếp vào quyền biểu quyết hay vốn của một hãng bảo hiểm. Không có một hãng bảo hiểm hay hãng bảo hiểm đở đầu nào tham dự trực tiếp hay dán tiếp vào quyền biểu quyết hay vốn của doanh nghiệp chúng tôi. Công năng môi giới và tư vấn của chúng tôi như là thành viên môi giới độc lập. Cơ sở tư vấn của chúng tôi bao hàm một số không hạn chế các hợp đồng bảo hiểm đã đưọc đưa ra tiếp thị trên thị trường và các nhà bảo hiểm Sự tư vấn của chúng tôi kết quả trên cơ sở các sản phẩm của các hãng sau. Alte Leipziger Versicherungs-AG, Oberursel Allianz Private Krankenversicherungs- AG, München AXA Krankenversicherungs- AG, Köln DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Köln ELVIA Reiseversicherungen – eine Marke der Mondial Assistance International AG, München Europäische Reiseversicherung AG, München HanseMerkur Reiseversicherung AG, Hamburg Union Reiseversicherung AG, Saarbrücken Union Krankenversicherung AG, München Victoria Krankenversicherung AG, Düsseldorf Würzburger Versicherungs-AG, Würzburg Các cơ sở hỏa giải – tranh chấp không qua tòa án – theo § 42 k bô luật về hợp đồng bảo hiểm qua: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Đt: 01804/224424, Fax: 01804/224425, www.versicherungsombudsmann.de Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstraße 13, 10117 Berlin, Đt 01802/550444, Fax 030/20458931, www.pkv-ombudsmann.de

TUYÊN BỐ VỀ BẢO TOÀN DỮ LIỆU

Chủ nhân của trang web này coi trọng nhất là sự an toàn các dữ liệu cho người sử dụng và sự tuân theo các nguyên tắc về luật an toàn dữ liệu. Việc trích đoạn, biến đổi, và sử dụng các số liệu liên quan tới cá nhân phải tuân thủ các quy định của luật bảo vệ dữ liệu (TDDSG) và của bộ luật bảo vệ dữ liệu của liên bang (BDSG). Với việc đưa ra các thông tin về cá nhân khách hàng cho phép nạp các dữ liệu đã cho đến lúc có tuyên bố bãi bỏ, cho phép sử dụng dữ liệu đó nhằm mục tiêu chuyển tiên bảo hiểm. Sự tuyên bố cho phép bao hàm cả việc thu nạp các minh chứng riêng lẽ về thời điểm, hình thức, thời hạn, nội dung và tính lặp lại của việc sử dụng của khách hàng đối với loại hàng đưa ra cung cấp. Chủ trang web bảo đảm rằng, các dữ liệu của khách hàng trong sự liên quan với xét duyệt đơn đặt hàng chỉ được phép trích ra, nhào nặn, nạp và sử dụng theo mục tiêu nghiên cứu thị trường nội bộ và quảng cáo riêng. Các dữ liệu của khách hàng chỉ được phép chuyển giao tiếp tục tới các doanh nghiệp liên quan nhằm mục tiêu xử lý đơn đặt hàng. Một sự chuyển giao địa chỉ tới người thứ 3 và đặc biệt tới các thương gia buôn bán địa chỉ hay doanh nghiệp khác là không cho phép. Nếu khách hàng từ chối việc sử dụng dữ liệu phục vụ mục tiêu nội bộ thì khách hàng có quyền bãi bỏ bất kỳ lúc nào bằng cách gửi văn bản bãi bỏ qua e-mail tới chủ trang web. Người sử dụng có quyền đỏi hỏi đưa ra các dữ liệu đã nạp về họ bất kỳ lúc nào và có quyền yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu đó, nếu không có bộ luật đưa ra và quy định khác để loại trừ. Tuy nhiên chủ trang web giữ lại quyền được phép cung cấp tên, tuổi, địa chỉ của người sử dụng khi có đòi hỏi của cơ quan chức trách hành sự và/hoặc các nhà chức trách khác. Ngoài ra công ty activus eShopping GmbH còn giữ lại quyền được cấp tên, tuổi, địa chỉ của người sử dụng cho người thứ 3, nếu người thứ 3 vi phạm quyền cá nhân, quyền bảo vệ hành nghề hoặc quyền khác mà người sử dụng đưa ra các thông tin có thể tin tưởng được. Sự truyền đạt các dữ liệu liên quan đến cá nhân tới các nhà chức trách hay các cá nhân có nhu cầu hợp pháp về các dữ liệu đó được thực hiện nằm trong khuôn khổ các quy định của luật bảo an dữ liệu (TDDSG) và luật bảo an dữ liệu liên bang (BDSG). Loại trừ các quy định này là các dữ liệu mà người sử dụng tự nguyện cho phép lưu thông qua những người sử dụng khác ví dụ: guestbook hay hội thảo (forum for discussions).